a box fan and a duvet

Who knew you could combine a box fan and a duvet cover and get an inflatable tent. The kids loved it.

2015-05-28 Fan Duvet-7821.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7825.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7828.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7858.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7863.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7864.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7870.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7873.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7883.jpg

2015-05-28 Fan Duvet-7892.jpg

Leave a comment